همکار گرامی جهت دسترسی به سیستم ارجاعات، سیستم تیکتینگ، پنل تلفن شخصی و گزارش ورود و خروج خود، لطفاً وارد سامانه شوید.

نام کاربری شما شماره ملی و کلمه عبور پیش فرض 1398 است که در اولین ورود باید تغییر داده شود.